Initiatie

  Vriendjesmuziek

              Instrument

De initiatiesessies a.d.h.v. Children are Composers zijn ideaal voor jonge kinderen om alle muziektheoretische aspecten van muziek te ontdekken en gelijktijdig nieuwe instrumenten te leren kennen. 

De initiatie kan je al volgen vanaf 3 jaar.

Tijdens de initiatiesessies beginnen we met piano als basisinstrument.
Zo kan het kind tijdens zijn eigen ontwikkeling te weten komen welk instrument hij graag zou leren spelen.

Bij de vriendjesmuziek kan je in een sessie van 45' samen met een vriendje muziek komen maken.

De inhoud van de sessies is gelijkaardig aan de individuele initiatiesessies.

Op deze manier kunnen kinderen die de stap te groot vinden om al meteen 1 op 1 te komen toch muziek komen maken met een vertrouwd gevoel. 

In de muzieksessies (instrument) kunnen kinderen van 3 t.e.m. 8 jaar, die al zeker zijn van hun instrument, a.d.h.v. Children are Composers hun instrument leren spelen.

De instrumenten die in Studio LISI gevolgd kunnen worden zijn klarinet, piano, saxofoon, blokfluit en zang.

Naast het technische aspect van het instrument zelf, blijft het zelf creëren nog steeds centraal staan. 

De methode kan ook na de leeftijd van 8 jaar voortgezet worden op een leeftijdsgebonden manier. 

GEPERSONALISEERDE MUZIEKSESSIES

Vanaf 8 t.e.m. 100 jaar

Muzikale voorkennis is niet vereist om volgende instrumenten te leren spelen.
Alle aspecten (noten leren lezen, speeltechnieken, ..) worden benaderd in de sessies. 

MUZIEKTHEORIE

PIANO VOOR BEGINNERS

KLARINET

In de muziektheoriesessies worden alle aspecten van de muziek benaderd op het niveau van de leerling. Hij/zij geeft daarnaast ook zelf aan waar hij/zij graag meer over te weten komt of wat hij/zij graag beter onder de knie heeft. 

Ritme, sleutels, muziekgeschiedenis en de basis van het componeren kunnen allemaal aan bod komen. 

Leerlingen die graag vanaf nul piano leren spelen en daarbij, eventueel, ook geen muzikale voorkennis hebben zijn van harte welkom.

Ook leerlingen met speelervaring, die graag hun pianospel opnieuw willen opfrissen, zijn welkom. 

Voor een specifieke lesmethode ben je aan het juiste adres bij Studio LISI, om klarinet te leren spelen. 

Het instrument (klarinet) kan voorzien worden via Studio LISI.

 

SAXOFOON

ZANG INITIATIE

De saxofoonlessen worden zoals bij de klarinet aangeboden in zowel de klassieke stijl als in jazz.

Het instrument dient zelf voorzien te worden. 

 

Iedereen kan zingen! Het is alleen een kwestie van te weten hoe en welk repertoire het beste bij jou past. 

Bij Studio LISI kan je terecht om te komen ontdekken wat voor stemgeluid jij kan creëren, maar vooral hoe! 


Lesduur Prijs
34 x 30' € 599 of in 3 schijven van €200
34 x 45' € 799 of in 3 schijven van €270
34 x 60' € 999 of in 3 schijven van €335
34 x vriendjesmuziek 45' € 449 per kind

Studio LISI werkt ook met 10 beurtenkaarten. Let wel op: met een tienbeurtenkaart krijg je geen voorrang op de vaste studenten en worden de sessies apart ingepland op mogelijke momenten. Je kan met een tienbeurtenkaart dus niet met zekerheid wekelijks op hetzelfde moment komen.
Indien je dit wenst, zal je je moeten inschrijven voor een vaste plaats. 

10 beurtenkaarten kunnen ook in de zomervakantie van 2021 gebruikt worden.

10B lesduur Prijs
30' € 170
45' € 230
60' € 290